VVN Hardenberg

Welkom op de website van VVN (Veilig Verkeer Nederland) afdeling Hardenberg. Op deze site vindt u alle informatie van de door de afdeling georganiseerde projecten. Fijn dat u de digitale weg naar de afdeling heeft gevonden, we hopen u ook te mogen verwelkomen bij onze projecten.

VVN Hardenberg

Sinds de oprichting zet VVN afdeling Hardenberg zich in voor de verkeersveiligheid voor alle mensen binnen de gemeente. Sinds de samenvoeging met de gemeenten Avereest
en Gramsbergen is onze missie daarin leidend:

'Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. VVN is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken.'

VVN afdeling Hardenberg werkt mee aan de verwezenlijking van de verenigingsdoelstellingen door op lokaal niveau herkenbare acties te voeren, mensen en organisaties te mobiliseren en netwerken te ontwikkelen, te onderhouden en bij elkaar te brengen.

Wilt u ook iets voor de verkeersveiligheid in Hardenberg betekenen, word dan vrijwilliger van VVN Hardenberg en steun daarmee onze gemeentelijke activiteiten

Ongeacht de wijze waarop men aan het verkeer deelneemt, heeft iedereen gelijke rechten op veilige mobiliteit. Als naar de huidige verkeerspraktijk gekeken wordt, dan kan vastgesteld worden, dat deze rechten niet gelijk zijn verdeeld. Veilig Verkeer Nederland komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers.