Melden van onveilige verkeerssituaties

Bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg komen jaarlijks een tal van klachten binnen over een onveilige situatie in het verkeer in en om de openbare weg. Om u rechtstreeks te helpen, verwijzen wij u graag door naar de goede plek om uw vraag of klacht neer te leggen. Wilt u VVN Hardenberg een onveilige verkeers situatie melden? Heeft u ideeen voor uw straat of wilt u zelf actie ondernemen om uw buurt veilig te maken?

 

Voor onveilige situaties buiten gemeente Hardenberg,
verwijzen wij graag door naar het meldpunt van vvn landelijk.

 

 

 

 

Meld een onveilige verkeerssituatie in Hardenberg