Het Meldpunt Veilig Verkeer Nederland

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden. Zebrapaden waar voetgangers nooit voor worden gelaten.


Verkeersonveilige situaties, meld ze bij het

Meldpunt Veilig Verkeer

van Veilig Verkeer Nederland.

<div id="viaclick_banner"></div>

Veilig Verkeer Nederland ondersteunt burgers die geconfronteerd worden met verkeersonveiligheid en zo in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Bij het Meldpunt Veilig Verkeer kunnen mensen vragen, signalen en meldingen over deze verkeersonveiligheid direct doorgeven aan Veilig Verkeer Nederland.
Veel mensen weten niet dat je zelf ook in actie kunt komen. Veilig Verkeer Nederland helpt u daarmee graag op weg.