Het Bestuur

Bestuursleden van VVN Hardenberg zijn ieders woonachtig in verschillende plaatsen van de gemeente Hardenberg. Enkele bestuursleden zijn in hun vakgebied op diverse manieren betrokken met verkeer en veiligheid. Daardoor kan VVN Hardenberg zich multifunctioneel inzetten voor de veiligheid in het verkeer. Het bestuur van VVN Afdeling Hardenberg kent de volgende bestuursleden:

 

  • Tinus Meilink 

            Voorzitter VVN Hardenberg

  • Jose Lennips         

            Secretaris 

  • Maria Compagner 

           Penningmeester ,

           Coordinator VVN Opfriscursus Auto

  • Gerrit Zweers ,

           Voorlichter verkeerseducatie

           VVN Opfriscursus Auto

  • Marga Renker,

           Coordinator Verkeersouders

           Coordinator project Dode Hoek

  • Joke Hutten- Slot,

           Coordinator Verkeersexamen

           VVN Opfriscursus Fiets

           Website beheerder

  • Dick van Elburg

          Coordinator Scootmobiel cursussen VVN Opfriscursus Scootmobiel 

          VVN Opfriscursus Auto

          

U kunt ons bereiken via info@vvnhardenberg.nl