Verkeersvragen

Iedere jaar komen enkele tientallen verkeersvragen binnen bij VVN Hardenberg en de Gemeente Hardenberg. Vaak zijn het verkeerde verkeersgedragingen van andere weggebruikers die aan het licht worden gesteld. Maar aan sommige vragen komt een oplossing aan bod. Op deze pagina vind u de verkeersvragen van bewoners uit de gemeente Hardenberg en leest u de antwoorden of proberen we uitleg te geven van de stellingen.

Vragen tijdens of n.a.v. de Ebike dag in Hardenberg;

  1. 1.      Slechte kwaliteit suggestiestrook de Oostermaat/Gramsbergen

Antwoord: Nog dit jaar wordt de Oostermaat voorzien van een nieuwe asfalt laag in het kader van groot onderhoud. De suggestiestroken worden dan ook opnieuw aangebracht.

  1. 2.      Schrikhek plaatsen t.h.v. doodlopende deel Albert Schweitzerlaan 17 – 19

Antwoord: De situatie is beoordeeld waarna is besloten geen schrikhek te plaatsen. Dit deel van de weg is ± 45 m. lang. Aan het eind staat een lichtmast en is een groensingel aanwezig. Daarnaast is aan een lichtmast aan het begin van dit wegdeel huisnummerverwijzing bevestigd (huisnr. 17 + 19). Hierdoor is het voldoende duidelijk dat er sprake is van een doodlopend weggetje.

  1. 3.      Voorrangsituatie (i.t.t. tot auto’s) voor fietsers niet aangegeven bij C 1000 Baalderveld

Antwoord: terechte opmerking/klacht. Borden “voorrangsweg” zullen worden geplaatst.

  1. 4.      Verlichtingsniveau langs Parkweg richting Baalder te gering

Antwoord: De verlichting voldoet aan de normen. Door een toekomstige vervanging van ‘oranje’ naar ‘wit’ licht zal het verlichtingsniveau worden verbeterd. De uitvoering is afhankelijk van de financiële middelen en prioriteitstelling in verband met andere voorgenomen verbeteringen op het terrein van openbare verlichting.

  1. 5.      Fietsende kinderen Jachthuisweg (kinderen fietsen regelmatig met z’n drieën naast elkaar en zijn daardoor een probleem voor andere weggebruikers);

Antwoord: kwestie van gedrag. Kinderen wordt op school tijdens verkeereducatielessen geleerd hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Daarnaast handhaaft de politie op gezette tijden op het met zijn 3-en naast elkaar fietsen.

  1. 6.      Geen of gebrekkige fietsverlichting bij jongeren

Antwoord: primair de verantwoordelijkheid van de ouders . Tijdens de verkeerlessen krijgt het belang van goede fietsverlichting aandacht. Tevens is er op de scholen een jaarlijkse fietsverlichtingscontrole.

  1. 7.      Reclamebord RIAN hoek de Lage Gaardenstraat – Stationsstraat belemmerd uitzicht

Antwoord: Gemeente zal de situatie beoordelen en RIAN zo nodig verzoeken het bord zodanig te plaatsen dat het uitzicht niet wordt belemmerd.

 

Vragen over Marslanden (in het kader Buurtlabel)

Onverhard pad

De “verwarring” die er is bij kinderen, bij de voorrangsregeling op de verharde paden en het onverharde (zand-)pad, is goed uitlegbaar. Uiteraard is het uitleggen van verkeersregels een kwestie van ervaren en leren. Hoe ouder de kinderen worden hoe sneller verkeersregels geleerd worden en hoe beter verkeerssituaties ingeschat kunnen worden.

Op meerdere locaties in de gemeente zijn zandwegen aanwezig. Hier zal ook geleerd moeten worden dat verkeer op de verharde weg voorrang heeft. 

 

Kruising Ervenweg – Erve Odinck

Er ligt, met een reden, een verkeersremmend plateau op de kruising en daarbij is het overgrote deel van de weggebruiker bekend in, zo niet bewoner van de wijk.

30 km belijning

Er zijn afspraken gemaakt over het aanbrengen van 30 km markering in het begin van de wijk (Blanckvoortallee) en bij het begin van de 30 km zone op de Van Uterwyckallee/Ervenweg. Uitvoering hiervan is opgenomen in het belijningsprogramma van dit jaar. Uitvoering wordt in de periode voorjaar/zomer verwacht.

Lees hier de volledige uitleg van de gemeente.