Verkeersexamen is voor iedereen!

 

Voor leerlingen met een (lichte) handicap of beperking is er in de schoolstructuur inmiddels gekozen voor Passend onderwijs vanuit de overheid.

Vanuit het standpunt van VVN dat iedereen  recht heeft op een verkeersveilige leefomgeving, is het raadzaam om in het verlengde van passend onderwijs, leerlingen met een zorgbehoefte te laten deelnemen bij het Verkeersexamen.

Hiervoor zijn diverse aanpassingen mogelijk. Samen met de leerkracht en ouders, kunnen we in overleg bijvoorbeeld aangepaste route gebruiken (deze is korter, en bevat beter in te schatten verkeerssituaties)  , ook is het mogelijk om samen met een begeleider van VVN de route te fietsen en van te voren te oefenen.   Op die manier wordt het kind beoordeeld naar “kunnen”, en  kan de leerling net als zijn/haar klasgenoten een Verkeersdiploma ontvangen. 

 

Voor meer informatie over het Verkeersexamen kunt u contact opnemen met Joke Hutten-Slot  tel nr 06-31010697 of per mail 

 

Voor leerlingen met ADHD en aanverwante stoornissen is een speciale handleiding ontwikkeld. Hier kunt u als ouders en leerkrachten informatie vinden over begeleiding en hulpmiddelen.