Ook raad Ommen tegen bezuinigingen N340/N377

Ommen/Hardenberg - De gemeenteraad van Ommen protesteert tegen het voornemen van de provincie Overijssel om fors te bezuinigen op het verbeteringsplan voor de N340 en N377.

In de, op donderdag 23 januari met algemene stemmen aangenomen, motie spreekt de raad uit 'zeer teleurgesteld te zijn', omdat eerder een besluit door Provinciale Staten was genomen om genoemde wegen juist flink te verbeteren.

'Financiële risico's'

De raad van Ommen constateert dat inmiddels al voor circa 16 miljoen euro aan gronden is aangekocht en 'dat we toch mogen rekenen op een betrouwbare overheid'. De raad wil dat het college van Ommen, samen met Dalfsen en Hardenberg, gebruik maakt van het recht om in te spreken over dit onderwerp tijdens de vergadering van de Statencommissie ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ op woensdag 5 februari. Het college moet dan dan de bezwaren kenbaar maken en melden dat de gemeente Ommen van plan is een schadeclaim bij de provincie in te dienen als de bezuinigingen op het verbeteringsplan toch doorgaan en Ommen 'financiële risico’s loopt'.

 

Bron;  hardenberg.nu