Gladheidbestrijding gemeente Hardenberg

De gemeente staat in het winterseizoen 24 uur per dag en zeven dagen in de week paraat voor begaanbare en veilige wegen. Gladheidsbestrijding is gericht op het voorkomen van gladheid.

 

Dat betekent dat samen met de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de buurgemeenten preventief met zout wordt gestrooid op doorgaande wegen en belangrijke fietspaden. Bij aanhoudende gladheid wordt niet alleen gestrooid, maar ook sneeuw verwijderd.

Hoe strooit de gemeente?
Bij dreigende gladheid worden de verharde wegen en fietspaden in de 'eerste strooiroute' preventief gestrooid. Wegen in de 'tweede strooiroute' worden pas gestrooid bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuwval of ijzel en als de eerste strooiroute onder controle te houden is.

Eerste strooiroute
De wegen in de eerste strooiroute  zijn; busroutes, routes voor hulpdiensten, wegen die bestemd zijn voor doorgaand verkeer, wegen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van winkel-,  industrie- en marktgebieden, hoofdontsluitingswegen van woonwijken, wegen langs open water, fietsroutes tussen de dorpen en het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart, routes voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en fietsroutes die onderdeel uitmaken van een fietsnetwerk (tussen de woonwijken onderling en tussen woonwijken en het centrum)

Tweede route
Deze wegen worden gestrooid als er sprake is van aanhoudende gladheid en als de gladheid en sneeuwval op de eerste route onder controle is te houden. Alle overige wegen in de gemeente worden niet gestrooid. De provinciale en rijkswegen worden gestrooid door Rijkswaterstaat.

Blijf zelf opletten!
Ondanks alle preventieve maatregelen kan het altijd onverwacht glad zijn. Dat is afhankelijk van de lokale weerssituatie en de structuur van het wegdek. Rijd dus extra alert en pas uw snelheid aan de omstandigheden aan.

 

Bron;  hardenberg.nl