Meldpunt Veilig Verkeer

Het landelijk Meldpunt Veilig Verkeer van VVN heeft in 2013 4.338 problemen ontvangen. Hiermee komt het totaal sinds 2012 op 13.321 gemelde verkeersveiligheidsproblemen.

Hardenberg

Het Meldpunt in Hardenberg heeft nog niet zo veel meldingen gekregen. In de gemeente Hardenberg zijn afgelopen jaar totaal 27 meldingen naar het landelijk én regionaal meldpunt gegaan.  VVN Hardenberg hoopt in 2014 meer meldingen te krijgen om zo samen aan een verkeersveiligere situatie te werken en bovendien meer inzicht te krijgen in de knelpunten van Hardenberg. 

 

Landelijk meldpunt

Sinds 14 mei 2013 zijn er 263 digitale buurttafels van start gegaan. Dit zijn lokale digitale communities waarbinnen burgers gezamenlijk de verkeersproblemen zelf oppakken.

Een opvallend feit is dat van alle Nederlanders, de Zeeuwen veruit de meeste meldingen deden. 3,5 meldingen per 1.000 inwoners.
Via www.meldpuntveiligverkeer.nl kunnen Nederlanders onveilige situaties melden en ook direct zelf bijdragen aan de oplossing samen met mensen uit de buurt. Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van het platform is om door middel van actieve burgerparticipatie, burgers zelf bij te laten dragen aan een deel van de oplossing. Hierbij worden zij gesteund door lokale en regionale overheden.