Plaatselijk Belang bezorgd over sobere N340

Balkbrug - 'Het is absoluut onduidelijk wat er 22 januari precies gaat gebeuren’, zegt Henk Hof over de besluitvorming rondom de N340 in de Provinciale Staten. Het plan om deze weg flink onder handen te nemen is sinds eind 2013 van de baan.

'Er moet bezuinigd worden op de N340 en daarom worden alleen de knelpunten aangepakt. De weg verandert in een soort karrenspoor en daardoor zal de verkeersdrukte op de doorgaande weg N377 alleen maar groter worden’, reageert Hof.

In een brief aan de Statenleden van de Provincie Overijssel wijst PBB, met klem, nogmaals op het belang van Balkbrug bij de plannen N340. ‘Deze wegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken als communicerende vaten. Nu gekozen is voor versobering zal de verkeersdrukte in Balkbrug alleen maar toenemen. Daar hebben wij juist als dorp succesvol actie tegen gevoerd.’

Politiek spel

De provinciale politiek erkent het belang van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van Balkbrug. ‘Daarom krijgt het dorp een ongelijkvloerse kruising. Maar blijft men bij die beslissing?’ Hof is bang dat er 22 januari een politiek spel gespeeld gaat worden. ‘De andere politieke partijen zijn verrast door het veranderde standpunt van de VVD. Mogelijk willen die partijen hun gram halen, tegenwerken. Dan wordt er niet gekozen voor de beste oplossing voor iedereen, maar een spel gespeeld. Het is 22 januari nog niet gebeurd.’

PBB blijft wijzen op de noodzaak voor de ongelijkvloerse kruising in de N377. ‘Dat is een besluit waar Balkbrug blij mee was en is. De noodzaak van alle aanpassingen aan ‘onze’ weg wordt alleen maar groter bij het huidige voorstel van versobering  N340.’ Recent is bekend geworden dat fijnstof nog veel schadelijker is dan eerst is aangenomen. ‘Dat gaat dus in de kern van ons dorp nog meer spelen en geeft nog meer aan dat een vlotte doorstroming gerealiseerd moet worden.’

Als de provincie zich toch weer buigt over de genoemde wegen dan wil PBB ook de ‘Noordelijke Variant’ weer naar voren schuiven. ‘De beste oplossing voor het probleem’, zegt Henk Hof. ‘Deze variant is goedkoper en tevens gunstiger voor de doorstroming.’

 

 

Bron;  hardenberg.nu