Info avond over Vechtpark Hardenberg

Het gebied Centrum Uiterwaard, onderdeel van het Vechtpark Hardenberg, krijgt een nieuwe inrichting. De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen het ontwerp voor de nieuwe inrichting samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het gebied maken. Op dinsdag 17 december vindt een informatieavond plaats.

Het gebied Centrum Uiterwaard betreft de noordwestelijke oever van de Vecht bij Hardenberg, tussen de Europaweg en de Kellerlaan. De doelen die de gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht in dit gebied willen behalen liggen vast, de precieze invulling nog niet.

Hiervoor willen gemeente en waterschap in gesprek en aan de slag met bewoners, ondernemers of andere belanghebbenden in het gebied. Het is de bedoeling dat zij, net zoals dat bij de planontwikkeling voor het Molengootgebied is gebeurd, aangeven wat hun wensen en ideeën zijn. Deze worden dan zoveel mogelijk in het ontwerp voor het gebied verwerkt.

Informatieavond op 17 december
Het ontwerptraject start op dinsdag 17 december met een informatieavond. Tijdens deze avond worden de doelen voor het gebied toegelicht. Ook wordt uitgelegd op welke wijze belanghebbenden mee kunnen denken en ontwerpen tijdens een aantal werksessies in het eerste kwartaal van 2014.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Theater de Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg. Aanmelden voor deze avond kan door te mailen naar vechtpark@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Centrum Uiterwaard
Het gebied Centrum Uiterwaard moet eenheid uit gaan stralen en mogelijkheden voor recreatie en evenementen bieden. Zo is het de bedoeling dat in het gebied fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Het naastgelegen Heemsermarspark moet onderdeel van het gebied worden. Ook zijn er plannen voor een strand of evenementenweide en een podium/tribune op de dijk. Een carpoolplaats kan als startpunt voor een wandeling door het Vechtpark dienen.

Door natuurvriendelijke oevers te creëren, krijgt natuurontwikkeling een kans. Natuurlijk wordt met de herinrichting ook meer ruimte voor water gecreëerd. Door het verbeteren van de stabiliteit van de dijk en het verbreden van het zomerbed, ontstaat ruim 150.000 kubieke meter extra ruimte voor water. De plannen voor het gebied worden in 2014 uitgewerkt. Naar verwachting kan de herinrichting in de winter van 2014/2015 starten zodat de werkzaamheden in 2016 gereed zijn.

 

bron; hardenberg.nl