Tractoren krijgen verplicht kenteken

VVN is erg verheugd nu het kenteken komt voor trekkers.

Tractoren in Nederland krijgen een verplicht kenteken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft 26 februari met het voorstel ingestemd.

Succes

VVN heeft al in 2008 met de Initiatiefgroep Landbouwvoertuigen, olv Karla Peijs, het advies ‘Verbetering verkeersveiligheid landbouwverkeer' aan minister uitgebracht. Kentekening was naast het T-rijbewijs een van de speerpunten van het advies. In 2010 volgde er een aanvullend advies van de Inititiatiefgroep. VVN had hier ook al eerder een standpunt op ingenomen.

Verandering

In de huidige situatie kunnen (bestuurders van) landbouwvoertuigen niet op kenteken bekeurd worden. Overtredingen kunnen daardoor alleen bestraft worden door staandehouding. Met de invoering van een kenteken krijgt de politie meer mogelijkheden om overtredingen te bekeuren. Dat werkt preventief en is dus gunstig voor de verkeersveiligheid

bron;  VVN.nl