Ook de komende periode dagelijkse snelheidscontroles op de Coevorderweg

De dagelijkse snelheidscontroles op de Coevorderweg tussen de Witte Paal en Ommen worden de komende periode onverminderd voortgezet. Ondanks dat op de route minder hard gereden wordt, rijdt meer dan 40% van de automobilisten op deze route nog harder dan de toegestane 60 kilometer per uur.

 

De gemeenten Ommen en Hardenberg, politie (het Team Subjectieve Verkeersveiligheid) en het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) zijn naar aanleiding van klachten van omwonenden, Plaatselijk Belang Arriën en Plaatselijk Belang Stegeren en (recreatie)ondernemers in september gestart met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Coevorderweg tussen de Witte Paal en Ommen (de ‘oude’ N34). De politie voert sinds september regelmatig verkeerscontroles uit om het gevoel van verkeersveiligheid te verhogen. Er wordt met name intensief gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van 60 kilometer per uur.

Resultaten
In de eerste week kregen 143 te-hard-rijders nog een waarschuwing. Vanaf 9 september 2013 worden ook bekeuringen uitgeschreven: in totaal zijn 92 bekeuringen uitgedeeld aan overtreders van de maximumsnelheid. Om te kunnen beoordelen of de controles daadwerkelijk effect hebben, is in de tweede helft van oktober een tussenmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het aantal hardrijders op de route is afgenomen en er over het algemeen minder hard gereden wordt op de Coevorderweg. Vooral de hoge pieksnelheden en het aantal snelheidsovertredingen waarbij meer dan 20 kilometer per uur te hard werd gereden is fors afgenomen. Toch blijkt dat nog 40 % van het verkeer op deze route te hard te rijdt. Daarom heeft de politie in overleg met de gemeenten en het Openbaar Ministerie besloten dat de dagelijkse verkeerscontroles op de Coevorderweg de komende periode onverminderd voort worden gezet. Ter ondersteuning  worden de komende periode ook radarcontroles gehouden.