Buurtlabel Veilig Verkeer voor Plaatselijk Belangen Marslanden en Bergentheim

Plaatselijk Belang Marslanden en de Plaatselijke Belangen in en rond Bergentheim ontvangen vrijdag 15 november het Buurtlabel Veilig Verkeer. Hiermee laten de partijen zien dat zij structureel werken aan een verkeersveilige woonomgeving.

 

Plaatselijk Belang Marslanden en de Plaatselijke Belangen in en rond Bergentheim werken al enige tijd aan de verkeersveiligheid in de wijk Marslanden respectievelijk het dorp Bergentheim.In samenwerking met gemeente, politie, scholen, Veilig Verkeer Nederland en andere partners voeren zij verschillende verkeersveiligheidsacties uit. Omdat de Plaatselijke Belangen laten zien dat zij structureel werken aan een verkeersveilige woonomgeving, ontvangen zij op vrijdagmiddag 15 november uit handen van verkeerswethouder Jannes Janssen het Buurtlabel Veilig Verkeer.

 

Buurtlabel Veilig Verkeer
Veilig Verkeer Nederland heeft het Buurtlabel Veilig Verkeer in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ontwikkeld. Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of het dorp komen ervoor in aanmerking. De toekenning van een Buurtlabel Veilig Verkeer betekent niet dat een buurt 100 % verkeersveilig is ingericht. Het betekent wel dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken en gedurende een periode van drie jaar minimaal eenmaal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd.

 

Verkeersveiligheidsacties

De Werkgroep Verkeer van Plaatselijk Belang Marslanden voert sinds 2010 activiteiten uit om de verkeersveiligheid rondom brede school de Matrix en in de Blanckvoortallee en de Voltelenstraat te verbeteren. Zo zijn snelheidsmetingen verricht, hebben leerlingen van de scholen 30-kilometerborden gemaakt die in straten zijn geplaatst, zijn spandoeken opgehangen en zijn bestuurders via de leerlingen van de scholen aangesproken op gedrag.

Diverse werkgroepen van Plaatselijk Belang Bergentheim, Plaatselijk Belang Oud Bergentheim en Plaatselijk Belang Gouden Ploeg werken sinds vorig jaar samen aan acties om weggebruikers te attenderen op de door hun gereden snelheid. Naast de plaatsing van matrixborden aan de Kanaalweg Oost en West hebben zij de actie Duim gehouden, waarbij automobilisten die zich aan de snelheid hielden door kinderen werden beloond met een duim. Ook hebben ze tijdens de schoolspits schoolgaande jeugd gecontroleerd op het voeren van goede fietsverlichting.

De Plaatselijke Belangengroepen zitten ook na de uitreiking van het buurtlabel niet stil. De Werkgroep Verkeer van PB Marslanden concentreert zich verder op de verkeersveiligheid rondom De Matrix en de Plaatselijke Belangengroepen in Bergentheim voeren de actie Duim en de fietsverlichtingsactie in andere delen van Bergentheim uit.

 

Duurzaam Veilig

De acties zijn een uitvloeisel van het draaiboek ‘Duurzaam Veilig’. De gemeente Hardenberg biedt inwoners hiermee handleiding om verkeersproblemen in het dorp of de wijk op te lossen middels het doorlopen van verschillende stappen. Uitgangspunt is een goede samenwerking tussen de gemeente, politie, Plaatselijk Belang en de inwoners. Met behulp van het draaiboek stellen de betrokken partijen samen doelstellingen en strategieën op om tot een duurzame verkeersveilige oplossing te komen.