Duurzaam veilige inrichting voor wegen in het buitengebied

De wegen in het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden aangewezen en ingericht als 60-kilometerweg volgens de principes van Duurzaam Veilig. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De herinrichting van de wegen vindt plaats in 2014 en 2015.

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg ligt een groot aantal erftoegangswegen. Dit zijn veelal smalle landelijke wegen. Volgens de principes van de landelijke visie 'Duurzaam Veilig' hebben erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een eenduidige weginrichting en geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Bovendien geldt op deze wegen het uitgangspunt dat verkeer van rechts voorrang heeft.


In de afgelopen jaren is een deel van de erftoegangswegen in het buitengebied van de gemeente Hardenberg al aangewezen en ingericht als 60‐kilometerweg. Op wegen die nog niet zijn aangepakt, geldt momenteel nog een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur en soms ook een afwijkende voorrangssituatie. Het college van B&W wil de verkeersveiligheid in het buitengebied verbeteren. Daarom worden alle erftoegangswegen in het buitengebied de komende jaren aangewezen en ingericht als 60-kilometerweg volgens de principes van Duurzaam Veilig.

Uitvoering in 2014 en 2015
De werkzaamheden om de wegen een nieuwe inrichting te geven worden in 2014 en 2015 uitgevoerd. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met wegenonderhoud. Voorrangsregelingen die nu nog afwijken van het uitgangspunt dat verkeer van rechts voorrang heeft, worden opgeheven. Hierbij worden gedurende een overgangsfase waarschuwingsborden geplaatst om de gewijzigde voorrangsregeling aan te geven. Bovendien wordt terughoudend omgegaan met het aanleggen van
fysieke maatregelen zoals drempels of plateaus.

Aanvullende fysieke maatregelen worden alleen overwogen op specifieke subjectief onveilige wegen of kruispunten. Weggebruikers dienen aan de weginrichting op te kunnen maken wat de maximumsnelheid is en welk gedrag van hem of haar wordt verwacht. Daarom worden ook gebieden die nu al als 60‐kilometergebied zijn ingericht onder de loep genomen. Mogelijk wordt de inrichting van deze wegen aangepast zodat het past binnen de principes van Duurzaam Veilig.

Gebiedsontsluitingswegen
Wegen die verbindingen vormen tussen de kernen, de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen, houden een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het gaat om de Hardenbergerweg tussen Hardenberg en Mariënberg, de Gramsbergerweg tussen Hardenberg en Gramsbergen, de Duitslandweg tussen Hardenberg en de Duitse grens en de Dedemsvaartseweg tussen Gramsbergen en Lutten. De plannen zijn besproken met de verschillende plaatselijke belangen en de politie.

Ook rond de uitvoering worden plaatselijke belangen betrokken. De kosten voor het herinrichten van de erftoegangswegen in het buitengebied bedragen 350.000 euro. De gemeente Hardenberg neemt de helft van deze kosten voor haar rekening. Voor de andere helft wordt een provinciale BDU-subsidie aangevraagd.

 

Bron;  www.hardenberg.nl