Kinderen steeds minder fietsend of lopend naar school

Bijna alle basisschoolleerlingen wonen op fietsafstand van de school, dat wil zeggen binnen 2 kilometer. En 9 van de 10 wonen op loopafstanden (binnen 1 km). Toch komt maar tweederde per fiets of te voet. De rest, zo’n 30 procent, wordt met de auto gebracht. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer ging na hoe het komt dat veel kinderen met de auto komen en dat maar weinig kinderen (17%) zelfstandig naar school reizen.

Volgens KpVV blijkt uit onderzoek dat de beleving van ouders van de verkeersonveiligheid een belangrijke verklaring vormt voor het halen en brengen van de kinderen. Op basis van de ongevallencijfers is daar geen aanleiding toe. Hoewel het verkeer steeds drukker is geworden, nam het aantal dodelijke ongevallen met kinderen tussen de 5 en 14 jaar de afgelopen tien jaar geleidelijk af. Hetzelfde geldt voor het aantal kinderen dat zwaar of licht gewond raakte.

‘Maar ook al vertellen de statistieken dat het verkeer veiliger wordt, ouders voelen dat absoluut niet zo. Juist omdat het verkeer als onveilig wordt gezien, worden kinderen veel vaker naar school en clubjes gebracht, of mogen ze alleen onder toezicht buiten spelen. Er blijkt sprake van een neerwaartse spiraal: omdat ouders het onveilig vinden en daarnaast een drukke agenda hebben, brengen steeds meer ouders hun kinderen per auto naar school. Daardoor wordt het voor kinderen die wel lopen of fietsen, onveiliger. Met als gevolg dat nog meer ouders hun kinderen per auto naar school brengen…’

 

 

Bron;  verkeersnet.nl