Verkeersbrigadiers naar VVN

Tot juli dit jaar behartigde de Stichting Verkeersbrigadiers de belangen van de circa 35.000 vrijwillige verkeersbrigadiers. Veilig Verkeer Nederland neemt deze taak van hen over.

Het bestuur van de Stichting Verkeersbrigadiers - waar VVN en de ANWB in vertegenwoordigd waren - heeft vorig jaar besloten de activiteiten bij VVN onder te brengen. Belangrijkste reden was dat de noodzaak om te moderniseren steeds groter werd. VVN is druk bezig alle processen endiensten voor verkeersbrigadiers in de organisatie te implementeren. VVN wil de dienstverlening voor verkeers-brigadiers verstevigen, zodat zij de begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om hun belangrijke vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. Ook wil VVN samenwerken met de politie om de brigadiersopleiding te optimaliseren. Ten slotte is het aantrekkelijk maken van brigadierwerk voor de vrijwilliger van nu een speerpunt.

Meer informatie over verkeers-brigadiers is hier terug te vinden.

Wijzigingen
Voor de huidige brigadiers en contactpersonen loopt het bestellen van materialen, aan- en afmelden van brigades en inwinnen van informatie over verkeersbrigadiers voorlopig nog op de wijze. Het contactadres blijft ongewijzigd, alleen de website en het e-mailadres zijn anders. VVN-afdelingen, brigadiers, burgers, scholen, politie, overheid, instellingen en andere contactpersonen kunnen de informatie en downloads die zij nodig hebben terugvinden op www.veiligverkeernederland.nl/verkeersbrigadiers. Informatie kan ook per e-mail of telefonisch opgevraagd worden via onderstaande contactgegevens: VVN, Verkeersbrigadiers , Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort, telefoon 088-5248800, verkeersbrigadiers@vvn.nl.