Verkeersborden erin stampen werkt het best

Verkeersborden leren aan de hand van kale plaatjes van borden is effectiever dan wanneer de borden in een verkeerssituatie worden getoond. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de bachelor-studenten aan de Universiteit Utrecht. Het ging om vergelijking tussen het ‘rote learning’ principe en het principe van ‘meaningful learning’. Bij het eerste staat het reproduceren van het geleerde centraal. Dat wordt bereikt door herhaling van de lesstof, ofwel het erin ‘stampen’. Daarbij helpt het om de lesstof steeds volgens dezelfde opbouw aan te bieden.

Bij ‘meaningful learning’ wordt betekenis gegeven aan nieuwe informatie door deze te koppelen aan bestaande kennis.

Dit gebeurt door de lesstof aan te bieden in een contextrijke omgeving.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder kinderen van groep vier in het basisonderwijs. Daarbij werden twee lesmethodes vergeleken. ‘Bokabox Verkeer’ biedt de verkeersborden aan door ze uit hun context te lichten en de kennis door herhaling te automatiseren (‘rote learning’).

‘Klaar…over’ biedt verkeersborden aan in een context van verschillende verkeerssituaties (‘meaningful learning’ ). Uit de resultaten blijkt dat beide methodes een positief effect hebben op de kennis van verkeersborden bij de participanten. De groepen die de Bokabox-methode gebruikten hadden daarbij een hoger gemiddelde, dan de groepen die werkten met ‘Klaar…over’.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Bokabox, de ontwikkelaar van de Bokabox Verkeer

 

Bron;  verkeersnet.nl