Grote belangstelling voor scoot mobiel cursus in Hardenberg

Op 11 september organiseerde de gemeente Hardenberg afdeling Openbaar Gebied/Infrastructuur & Gebouwen en afdeling WMO, in samenwerking met het Regionaal Steunpunt Oost en de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland een scootmobiel cursus. Een groot aantal deelnemers hadden zich aangemeld(+30) en verzamelden zich bij kerkelijk centrum “De schakel” te Hardenberg. De gehele dag was RSR Nieuwleusen, de huidige leverancier van Scootmobiel voor WMO aanwezig om kleine gebreken een aanpassingen te verrichten aan de geleverde scootmobiel. TCR was aan het eind van de dag aanwezig om een korte uitleg te geven van het aangepast vervoer van Scootmobiel per Taxi. De scootmobiel cursus bestond uit drie onderdelen van ieder een uur: theorie, behendigheid en rijvaardigheid in het verkeer. Het geheel werd onderbroken voor een gezamenlijke lunch welk verzorgd werd door personeel van de Schakel. De deelnemers werden in drie groepen ingedeeld die in carrouselvorm alle drie de onderdelen doorliepen.

De Theorieles

Tijdens de theorie werd ingegaan op de verkeersregels waar een scootmobiel gebruiker mee te maken krijgt. Deze verkeersregels kunnen verwarrend zijn. Soms moet de scootmobieler zich gedragen als fietser en soms als voetganger. Uitleg hierover schepte veel duidelijkheid evenals alle andere regels

De Behendigheid

De behendigheid les was bedoeld om de scootmobiel goed te leren beheersen. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor een speciaal parcours ontwikkeld. Hierop konden de deelnemers oefenen met het maken van bochten, het op- en afrijden van stoepen en het voor- en achteruit manoeuvreren met de scootmobiel.

Rijvaardigheid

Tot slot gingen de deelnemers onder begeleiding van een instructeur en twee vrijwilligers  het verkeer in. Men reed  langs een paar lastige punten, zoals een rotonde, onoverzichtelijke punten  of een smalle trottoirs. Het was duidelijk dat men meer gewend was om op de weg te rijden en zelden gebruik maakte van het trottoir. Hierbij werd regelmatig  stilgestaan op de keuze die de scootmobiel gebruiker kan maken of de weg of de stoep waarbij men dan ook met verschillende factoren en regels dient rekening te houden

Na afloop kregen alle enthousiaste deelnemers een certificaat en een theorieboek om thuis de verkeersregels nog eens rustig door te nemen en werd teruggekeken op een geslaagde dag.

Volgend voorjaar zal dit zeker weer herhaald worden waarbij enkele deelnemers aangaven graag weer deel te willen nemen om zo hun onzekerheden bij het gebruik van de scootmobiel in het verkeer de baas te kunnen zijn.