Duurzaam veilige inrichting in Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg gaat de inritten en kruisingen van een aantal 30-kilometerwegen in Dedemsvaart die aansluiten op een 50-kilometerweg aanpassen volgens de principes van ‘Duurzaam Veilig’. Bestuurders op een 30-kilometerweg moeten voorrang geven aan weggebruikers op een 50-kilometerweg. Dit wordt door middel van inritconstructies, verkeersborden of wegmarkeringen verduidelijkt. De werkzaamheden starten in de tweede helft van augustus.

In wijken en straten die in een 30-kilometerzone liggen geldt de regel dat verkeer van rechts voorrang heeft. Bestuurders op deze 30 kilometerwegen moeten echter voorrang geven aan bestuurders op een aansluitende weg waar 50 kilometer per uur gereden mag worden, ook als zij van rechts komen. Het is belangrijk dat dit door middel van duidelijke en zoveel mogelijk uniforme inritconstructies, verkeersborden of wegmarkeringen is aangeduid. Daarom worden diverse wegaansluitingen en kruisingen van wegen in Dedemsvaart met een belangrijke ontsluitingsfunctie de komende periode aangepast en ingericht volgens de principes van ‘Duurzaam Veilig’. 


Inritconstructies
Een aantal 30-kilometerwegen die aansluiten op een 50-kilometerweg worden voorzien van inritconstructies. Het gaat om de aansluitingen van de Zwiersstraat en Asterstraat op de Langewijk en De Prunus, De Hazelaar en Meidoorn op de Magnolia. Bij een aantal van deze wegen liggen aan één zijde van de weg al inritblokken. Aan de zijde van de 30-kilometerwoonstraten wordt de huidige drempelmarkering vervangen door inritblokken. 
Op de aansluitingen van de Sportlaan en het Ommerkanaal op de Hoofdvaart worden geheel nieuwe inritconstructies aangelegd. De voorrang is daar nu nog met borden en haaientanden geregeld.

Voorrangsborden en haaientanden
Bij de zijwegen Koningsvaren en Rietgans die aansluiten op de Sportlaan en op de kruising van De Adelaarweg met de Sportlaan geldt nu nog dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dit is niet uniform en kan verwarrend zijn. Daarom wordt hier de voorrang gewijzigd en geregeld middels het plaatsen van voorrangsverkeersborden en het aanbrengen haaientanden op het wegdek. Gezien de grootte van deze aansluitingen worden hier geen inritconstructies aangelegd. 

Voorrangsregeling opgeheven
Ook op de Moerheimstraat geldt inmiddels een snelheidsregime van 30 kilometer per uur. Omdat binnen een 30-kilometergebied sprake is van gelijkwaardige aansluitingen waar verkeer van rechts voorrang heeft, wordt de STOP-streep bij de kruising Krikkenstraat-Moerheimstraat verwijderd en wordt de inritconstructie bij de aansluiting van De Maalderij op de Moerheimstraat opgeheven. Op beide kruisingen wordt de voorrangsregeling dus opgeheven. 

Start werkzaamheden
De werkzaamheden aan de wegen in Dedemsvaart starten in de tweede helft van augustus en zijn naar verwachting op 1 oktober 2013 afgerond. Omwonenden worden voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.