Gemeente Hardenberg legt accent op scholieren bij verkeersveiligheidsprojecten

Bij verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente Hardenberg ligt een zwaar accent op educatie in het primair en voorgezet onderwijs. Dat blijkt uit een evaluatie van het verkeersveiligheidsplan voor niet-infrastructurele projecten dat in 2012 is uitgevoerd. Ook in 2013 zet de gemeente Hardenberg in op het vergroten van verkeersveiligheid. Verkeerswethouder Jannes Janssen: “We blijven focussen op educatie, voorlichting en handhaving en geven succesvolle projecten ook in 2013 een vervolg”.

Bewustwording en gedragsbeïnvloeding

Het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente Hardenberg staat al jaren hoog op de agenda. Maar liefst 95 % van de verkeersongevallen heeft te maken met onveilig gedrag van bestuurders. Daarom richt het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente Hardenberg zich naast fysieke maatregelen steeds meer op bewustwording van de gevaren in het verkeer en het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers. 

 

Projecten en activiteiten
Voor de uitvoering van het beleid wordt jaarlijks in overleg met Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg, verkeersouders, scholen en het ROVO een verkeersveiligheidsplan voor niet-infrastructurele projecten opgesteld. Uit de evaluatie van het plan voor 2012 blijkt dat een zwaar accent is gelegd op educatie van kinderen tussen 4 en 12 jaar (primair onderwijs) zodat zij al op jonge leeftijd leren hoe zij zich op een veilige manier kunnen gedragen in het verkeer en hoe zij gevaarlijke verkeerssituaties kunnen herkennen. Zo hebben 791 leerlingen van de groepen 7 en 8 deelgenomen aan het Dode Hoek-project. Maar liefst 3347 basisscholieren (groep 1 t/m 8) van 23 scholen hebben het Streetwise-programma gevolgd en 900 leerlingen hebben Verkeersexamen gedaan. Daarnaast hebben 7 scholen gebruik gemaakt van speciaal ontwikkeld lesmateriaal voor verkeerseducatie en zijn op bijna alle scholen verkeersouders actief. 
Ook is ingezet op het verbeteren van de mentaliteit en het gedrag van scholieren tussen 12 en 16 jaar die dagelijks van en naar school fietsen. Dankzij afspraken met het voortgezet onderwijs is verkeerseducatie structureel opgenomen in het lesprogramma van alle scholen. Voor 941 brugklasleerlingen is de Verkeersmarkt georganiseerd. Met projecten voor onder andere de bromfiets en scooter zoals Fiets4safe, ‘Veilig uitgaan, veilig thuiskomen’ en 50CC Scooterschoolevents worden zij bovendien voorbereid op de fase dat ze vanaf 16-jarige leeftijd gebruik gaan maken van een scooter of bromfiets en later als beginnend bestuurder van een auto. Voor de beginnende automobilisten wordt aangehaakt bij landelijke projecten. Daarnaast heeft het verkeersveiligheidsplan zich in 2012 ook gericht op 60+-ers met bijvoorbeeld scootmobielcursusdagen.

 

Betrokkenheid vrijwilligers en ondernemers
Het is aannemelijk dat de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De ongevallencijfers laten de laatste jaren dan ook een dalende lijn zien. Verkeerswethouder Jannes Janssen is blij met de betrokkenheid van inwoners en ondernemers: “Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en ondernemers uit de regio konden we ook in 2012 een groot aantal activiteiten en projecten uitvoeren. Verkeersveiligheid blijft ook de komende jaren onverminderd hoog op de agenda staan. Hierbij blijven we focussen op educatie, voorlichting en handhaving en geven we succesvolle projecten ook in 2013 een vervolg.” In 2013 wordt ook een aantal nieuwe projecten georganiseerd, zoals het project ‘Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer’ voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en het project ‘Kruispunt/Bromfiets’. 

 

Jaarlijks is een bedrag van € 120.000 beschikbaar voor de verkeersveiligheidsprojecten. De gemeente Hardenberg neemt hiervan € 30.000 voor haar rekening, de rest van het bedrag is gesubsidieerd door de provincie Overijssel. 

 

Bron; http://www.hardenberg.nl/