Open dag (landbouw)tunnel Nolderweg

De bouw van de vier (landbouw)tunnels onder de rijksweg N48 is in volle gang. Met de realisatie van deze tunnels worden de huidige gelijkvloerse oversteken in de N48 opgeheven. Aannemerscombinatie Salverda-Schagen en de betrokken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat houden op zaterdag 20 juli een open dag bij tunnel Nolderweg.

U bent uitgenodigd om op deze dag een kijkje te nemen. Tijdens de open dag zijn medewerkers aanwezig om u tekst en uitleg te geven. U bent welkom op zaterdag 20 juli tussen 10.00 en 13.00 uur ter hoogte van Nolderweg 9 in Linde.


De aanleg van de (landbouw)tunnels N48 is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Overijssel en Drenthe en de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Hardenberg en Ommen. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.