Gemeente vervangt toeristisch-recreatieve bewegwijzering

De gemeente Hardenberg is gestart met het vervangen van lokale toeristisch-recreatieve bewegwijzering. De bestaande bewegwijzeringsborden zijn verouderd en niet uniform. Met het vervangen van de borden wordt het beleidsplan bewegwijzering uitgevoerd. Bewegwijzeringsborden naar bedrijven die niet langer in aanmerking komen voor bewegwijzering, worden verwijderd.

Als wegbeheerder is de gemeente Hardenberg verantwoordelijk voor de bewegwijzering op lokale wegen. Het gaat hierbij om bewegwijzering naar lokale objecten en niet om de blauwe ANWB-borden.

In 2011 heeft de gemeente Hardenberg in een beleidsplan uitgangspunten vastgelegd voor een logische, uniforme en duidelijke bewegwijzering naar met name objecten en bestemmingen met een toeristisch-recreatieve functie, zodat deze voor de verkeersdeelnemers beter vindbaar zijn.

Dankzij het beleidsplan is voor iedereen helder welke toetsingscriteria gelden bij het plaatsen van bewegwijzering. Bovendien wil de gemeente wildgroei aan verwijsborden voorkomen. Het beleidsplan is besproken met verenigingen voor Plaatselijk Belang en met het Platform Recreatie en Toerisme. Binnen het beleidsplan is wel ruimte voor het plaatsen van tijdelijke seizoensgebonden borden, evenals routes voor openbaar vervoer en naar bouwterreinen.

Nieuwe wegwijzerborden
De komende periode wordt de lokale toeristische-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Hardenberg vervangen of verwijderd op basis van een vervangingsplan. Hiervoor zijn eerst alle toeristisch-recreatieve objecten in de gemeente geïnventariseerd en getoetst aan de criteria uit het beleidsplan.

Er wordt uitsluitend nog verwezen naar de geografische ligging van toeristisch-recreatieve accommodaties en gebieden, zoals campings of vakantieparken, voor zover deze niet in de ANWB-bewegwijzering zijn opgenomen. Waar mogelijk wordt verwezen via een toeristisch attractieve route. De nieuwe wegwijzerborden hebben een bruine achtergrond met witte letters en een zwart pictogram/symbool op een witte achtergrond.

Kosten
Bedrijven en instanties die voor verwijzing in aanmerking komen, zijn eind vorig jaar benaderd met de vraag of zij gebruik willen maken van de bewegwijzering. Toeristisch-recreatieve ondernemers die commercieel opereren, betalen eenmalig 50 % van de aanschafkosten van het bewegwijzeringsbord. De gemeente bekostigt de bewegwijzering naar niet-commerciële instanties.

De gemeente verzorgt daarnaast het beheer en onderhoud van alle bewegwijzeringsborden en actuele plattegronden in de plattegrondskasten bij invalswegen van kernen. Verwijzingsborden naar objecten die volgens het nieuwe beleid niet meer voor verwijzing in aanmerking komen en overbodige borden worden binnenkort verwijderd omdat de gemeente wil voorkomen dat verschillende verwijssystemen door elkaar worden gebruikt. De betreffende bedrijven zijn hierover door de gemeente geïnformeerd.

 

Bron ; hardenberg.nl