Meldpunt Veilig Verkeer Nederland gelanceerd

Minister schultz Van Haegen heeft vandaag het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland gelanceerd. Op dit meldpunt kunnen mensen een onveilige verkeerssituatie melden. Ruim 8.000 situaties zijn al doorgegeven aan VVN en 70% van de mensen die dat hebben gedaan wil actief betrokken zijn bij het oplossen van de onveilige situaties.

Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inzet is samen met andere overheden en maatschappelijke partners het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen. De aandacht gaat daarbij met name uit naar nieuwe manieren om het verkeer veiliger te maken voor kwetsbare groepen zoals jongeren en (oudere) fietsers.

VVN en het ministerie willen er met het meldpunt voor zorgen dat mensen toegerust zijn om zelf een steentje bij te dragen aan verkeersveiligheid en tevens hun betrokkenheid aanmoedigen. Bij het meldpunt werkt VVN samen met burgers, overheden en maatschappelijke partners. Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om melding maken van een onveilige verkeerssituatie: actief meedenken en -werken aan een oplossing is een belangrijk onderdeel van de werking van het meldpunt. Verkeersveiligheid raakt immers iedereen en dagelijkse weggebruikers zijn goed in staat om onveilige situaties te herkennen en gezamenlijk actie te ondernemen om verbetering aan te brengen.

Diverse maatschappelijke partners, zoals Veiligheid.nl, de politie, Jantje Beton, ANBO, MAG, de KNHS en de ANWB willen hun kennis en expertise graag inzetten voor het Meldpunt. En allemaal vanuit dezelfde passie voor veilig verkeer. Bijzonder verheugd is VVN over de aansluiting van prominente private partijen zoals SITA en Toyota die zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als partners aansluiten bij het meldpunt. Samen met SITA start VVN medio juni het domein "Samen zie je veiliger" van waaruit het doen van meldingen van verkeersonveilige situaties wordt gestimuleerd. In september activeren Toyota en VVN voor de derde achtereenvolgende keer het samenwerkingsdomein "Veilig Uit & Thuis", waarbij het gaat om het melden van onveilige situaties op weg naar sportclubs.

Dus kent u een onveilige verkeerssituatie bij u in de buurt of komt u deze vaak onderweg tegen, meld dit bij het Landelijk Meldpunt Veilig Verkeer.

U kunt ook via onze site een melding maken, deze zal tevens door VVN Hardenberg worden doorgestuurd naar het landelijke meldpunt van VVN.