Opnieuw meer slachtoffers onder oudere fietsers

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Onder 60- tot 80-jarigen blijft het aantal fietsslachtoffers toenemen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ouderen 

Ouderen zijn een kwetsbare doelgroep in het verkeer, met name oudere fietsers. Waren er in 2011 nog 78 fietsslachtoffers in de leeftijd van 60 tot 80 jaar, in 2012 is dat opgelopen naar 96 slachtoffers. De vergrijzing heeft verregaande consequenties voor het verkeer. We constateren dat ouderen nog steeds relatief vaak bij ongevallen betrokken zijn en zich niet altijd veilig voelen op straat. Het aantal oudere weggebruikers zal de komende decennia alleen nog maar toenemen. Met het ouder worden, kunnen functies als zicht en evenwicht afnemen. Daar komt bij dat de lichamelijke kwetsbaarheid van ouderen hoger is; als er iets gebeurt, is het letsel vaak ernstiger.

VVN

Veilig Verkeer Nederland ondersteunt deze groep verkeersdeelnemers met laagdrempelige projecten, zowel gericht op concrete kennis en vaardigheden als op de subjectieve verkeersbelevenis. Alles met het doel om hen zo lang mogelijk veilig en actief aan het verkeer te kunnen laten deelnemen. Verkeersvoorlichting is een van onze kernactiviteiten. Daarnaast omvat ons aanbod praktijkgerichte trainingen die zijn afgestemd op de oudere fietser, automobilist en scootmobielgebruiker.

Veilig Verkeer Nederland participeert bovendien in het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel (BVM) dat de verkeersveiligheid van ouderen samenhangend stimuleert. Hier zijn het afgelopen jaar verschillende aanvullende producten ontwikkeld om de veilige mobiliteit van (met name) oudere fietsers en voetgangers te stimuleren.