"Raad op bres voor veilige Slagenweg"

De gemeenteraad heeft grote moeite met het plan voor uitbreiding van een biovergister aan de Slagenweg 5. Stankoverlast, maar met name de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen liggen hieraan ten grondslag.

De eigenaar wil de verwerkingscapaciteit van de vergister uitbreiden van 24.500 naar 49.500 ton dierlijke mest, energiegewassen en andere co-substraten per jaar ten behoeve van invoeding van groen gas in het openbare aardgastransportnet.

Volgens wethouder Douwe Prinsse zijn er al eerder duidelijke afspraken met de ondernemer gemaakt over het niet toegestane gebruik van de Slagenweg bij de af- aanvoer van materiaal voor de vergister. 'Dat is onbespreekbaar voor het college'. In de praktijk schijnt de afspraak echter niet te werken en de Slagenweg veelvuldig wel te worden gebruikt met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid van dien.

Onder druk van de raad beloofde Prinsse opnieuw met de ondernemer hierover in contact te treden en eventueel sancties aan de afspraak te koppelen. De besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan, die de uitbreiding mogelijk moet maken, staat voor 14 mei op de agenda, maar wordt mogelijk uitgesteld totdat afspraken over met name verkeersveiligheid geregeld zijn.

 

Bron; hardenberg.nu