N34 Witte Paal-Coevorden

Om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N34 verbeteren, worden door de provincie Overijssel in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden diverse maatregelen genomen. De eerste werkzaamheden hiervoor starten naar verwachting in 2014.

De vernieuwde provinciale weg N34 krijgt tussen de Witte Paal en Coevorden vier tunnels en twee ongelijkvloerse aansluitingen. De maximum snelheid gaat op het gedeelte Witte Paal-J.C. Kellerlaan omhoog van 80 km/uur naar 100 km/uur, zodat op het hele traject tot Coevorden een maximum snelheid geldt van 100 km/uur.

De tunnels komen ter hoogte van:

  • De Willemsdijk
  • De Boshoek
  • De Pothofweg
  • Holthone

De ongelijkvloerse aansluitingen komen bij:

  • J.C. Kellerlaan
  • Klooster

Overige werkzaamheden
Alle verharde en onverharde oversteken worden op dit traject afgesloten. Daarnaast wordt de rijbaan verbreed naar 8,50 meter en de bermen naar 8 meter en op sommige stukken naar 6 meter.

 

Planning

Voorjaar 2013:
Afronden onderzoeken, definitief maken ontwerp en start aankoop gronden

Voorjaar 2013/begin 2014:
Bestemmingsplanprocedure gemeente Hardenberg en Coevorden

Begin 2014:
Voorbereiding uitvoering

Medio 2014:
Aanbesteden werkzaamheden

Begin 2015:
Start uitvoering werkzaamheden

Medio 2016:
Nieuwe N34 gereed

 

bron; hardenberg.nl