Verkeersexamen voor groep 7 en 8

Op 11 april is voor de 81ste keer het Verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool gehouden. Op deze dag was het schriftelijke deel en later wordt het praktische deel op de fiets gehouden.

Voor de 81ste keer

Het Verkeersexamen bestaat 81 jaar en dat betekent dat VVN in haar bestaan ruim 15 miljoen diploma's heeft uitgereikt. Met het Verkeersexamen stimuleert VVN goed verkeersonderwijs, zowel theoretisch als praktisch. Het praktische gedeelte dat scholen vanaf medio maart t/m juni uitvoeren is gericht op de zelfstandige mobiliteit van de kinderen. Met het oog op de toenemende verkeersdrukte is dit harder nodig dan ooit! Zelfstandig ergens naar toe gaan, is alleen mogelijk als dat veilig kan. Ideaal is wanneer verkeersles op school en verkeersopvoeding thuis hand in hand gaan.

Verkeersonderwijs is doe-onderwijs

Lang niet alle verkeersregels zijn makkelijk toe te passen voor kinderen. Naast de theorie is het oefenen in de praktijk in verschillende verkeerssituaties de enige manier om te leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Oefenen in de praktijk is belangrijk als het gaat om situaties die voor kinderen moeilijk te overzien of te begrijpen zijn. Verkeersonderwijs is volgens VVN ‘doe-onderwijs' dat op de basisschool prima uitvoerbaar is met het VVN-Schoolpleinpakket of door te oefenen in de omgeving rond school. Het gaat erom dat kinderen veel ‘kilometers' maken op de weg. Natuurlijk kunnen ouders hun steentje hier aan bijdragen. Tijdens het praktisch Verkeersexamen dat vaak wordt afgelegd in de maanden na het schriftelijk examen komt dit heel goed van pas. Ervaring opdoen in het verkeer is niet alleen erg belangrijk maar kinderen vinden het vaak ook leuk om te doen.

Tips voor en door ouders

In de weken voorafgaand aan het schriftelijk Verkeersexamen konden kinderen de examenvragen oefenen op een speciaal voor het Verkeersexamen ontwikkelde website (vvn.nl/examen). De kinderen hebben dit 400.000 keer gedaan. Op deze site is ook de oefening 'Test je pa en ma' opgenomen. Hier was het mogelijk voor ouders om samen met de kinderen de verkeerskennis te testen. Daarnaast konden ouders hier tips achterlaten hoe zij hun kind wegwijs maken in het verkeer. De beste tips werden vermeld op de facebookpagina van VVN.

Jeugdjournaal

Het Jeugdjournaal heeft in de avonduitzending van de 11de een item besteed aan het Verkeersexamen. Zij hebben opnames gemaakt op Basisschool de Toonladder, locatie Zuylenstein in Nieuwegein

 

bron; vvn.nl