Maak jij afspraken met thuiswonenende kinderen over gebruik auto?

Ford werkt aan bewustwording bij jonge automobilisten Jonge automobilisten (18-24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere automobilisten. Uit Europees onderzoek** blijkt dat 82% van de jongeren in de familie-auto rijdt. Daarbij overtreedt 39% de snelheidslimiet, rijdt 35% zonder toestemming in de auto van hun ouders en gebruikt 27% de mobiele telefoon tijdens het rijden om te bellen, te sms’en of selfies te maken. Nog eens 6% van de ondervraagden geeft zelf aan wel eens onder invloed van alcohol te rijden. Belangrijk dus om hier thuis goede afspraken over te maken.

 

Bewustwording bij jonge automobilisten

Ford organiseert van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober het evenement Driving Skills for Life. Ouders die zich ongerust maken over de manier waarop hun kind(eren) met de auto van pa en ma op pad gaan, zijn met hun kinderen welkom bij dit evenement. Jongeren ervaren hier wat de invloed is van alcohol op verkeersgedrag en doen daarnaast, in een veilige setting, diverse rijtrainingsoefeningen. Ook stappen zij in een simulator om zelf te ervaren dat het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname een levensgevaarlijke combinatie vormt. Veilig Verkeer Nederland juicht toe dat haar partner Ford op deze manier de aandacht vestigt op het gedrag van jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. 

“Bewustwording is naar ons idee het belangrijkste aspect van dit programma” zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Praten over rijden onder invloed of gebruik maken van de smartphone tijdens het rijden is één ding, maar de boodschap wordt pas echt effectief als je zelf ervaart hoe deze zaken je rijvaardigheid beïnvloeden. Dat is één van de sterke aspecten van Driving Skills for Life.”

Hoger risico jonge automobilisten

Het hoge risico van jonge automobilisten komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Bij deze laatste gaat het vooral om de hersenontwikkeling en om extra gevoeligheid voor de sociale omgeving, maar ook voor het effect van factoren als alcohol, drugs en afleiding. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen.

Aanmelden voor Driving Skills for Life?

Wereldwijd wordt Driving Skills for Life in meer dan 35 landen georganiseerd en hebben al ruim 1 miljoen jonge bestuurders deelgenomen. Dit jaar vindt het gratis “Driving Skills for Life” evenement voor de derde keer plaats in Nederland. Het evenement is op 29 en 30 september en 1 oktober bij het Rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Jongeren tot 24 jaar, die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en graag meer willen leren, kunnen zich aanmelden op de website.