N34 deels afgesloten van 9 tot en met 27 oktober

De provinciale weg N34 krijgt nieuw asfalt en ongelijkvloerse kruisingen. Om de werkzaamheden aan de weg vlot en veilig uit te kunnen voeren, is de N34 tussen het kruispunt J.C. Kellerlaan tot aan de N343 (Haardijk) van 9 tot en met 27 oktober afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn onderdeel van de ombouw van de N34 tot een regionale stroomweg. Tijdens deze eerste afsluiting gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.

 

Omleidingsroute snelverkeer

  • Verkeer op de A28 dat in noordelijke richting rijdt richting Emmen, wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) omgeleid via de A28-A37.
  • Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt omgeleid via de N48-A37 richting Emmen.
  • Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen over de A37-N48 geleid in plaats van de reguliere route over de N34.

Omleidingsroute lokaal verkeer
Voor het lokale verkeer van en naar Hardenberg / Gramsbergen gelden de volgende routes:

  • Verkeer tussen Coevorden en Ommen gaat over de N377 en N343.
  • Lokaal verkeer dat vanuit de richting Ommen richting Hardenberg-oost of Gramsbergen rijdt, wordt ter hoogte van Haardijk omgeleid via de N343-J.C. Kellerlaan.

Omleidingsroute fietsers
Gedurende de afsluiting kunnen fietsers de kruising J.C. Kellerlaan niet oversteken. De omleidingsroute voor fietsers geldt tot medio 2018, tot het moment dat het nieuwe kruispunt wordt opengesteld.

Fietsers afkomstig van de noordelijke zijde van de N34 worden vanaf 9 oktober omgeleid over de Eugenboersdijk, Havermarsweg, van Coeverdenstraat, via de fietstunnel aan de Koehierdesteeg naar Stadhuisplein, Marslaan en de Parkweg richting de J.C. Kellerlaan. Fietsers afkomstig van de zuidelijke zijde volgen dezelfde route in tegengestelde richting.

Regionale stroomweg
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe.

De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Meer informatie over het project en de omleidingsroutes zijn te vinden op www.overijssel.nl/n34.

 bron;  hardenberg.nl