Hardenberg heeft drie nieuwe wijkagenten

Hardenberg - Martin Veurink, Chantal Wassink en Frank Scheper zijn sinds vier weken de nieuwe wijkagenten in Hardenberg.

'Wij zijn het aanspreekpunt betreffende alle zaken die zich in de wijk afspelen', aldus de agenten. 'Daarbij houden wij ons bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen), jeugdproblematiek, drugsoverlast, handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in de wijk. Daarnaast onderhouden wij het contact met de bewoners in de wijk, maar ook met de gemeente, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk werk, scholen en belangenverenigingen.'

Martin, Chantal en Frank geven aan dat informatie hun belangrijkste bron is. 'Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij ons als wijkagenten terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.'

Waar zijn de agenten werkzaam?

 

Chantal Wassink en Frank Scheper zijn wijkagent voor Hardenberg Stad/Kern, Martin Veurink is wijkagent Hardenberg Zuid (dorpskernen) en AZC. Marjon ten Berge is tevens wijkagent in Hardenberg met als hoofdtaak GGZ gerelateerde zaken.