Ontwerpen voor de aanpak van de N340/N48 en N377 in het Vechtdal gereed

De provincie Overijssel houdt op 22, 23 en 30 mei drie informatiebijeenkomsten over de plannen voor de verbetering van de N340/N48 en N377. Tijdens de bijeenkomsten presenteert de provincie de ontwerpen en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie Overijssel en advies- en ingenieursbureau RHDHV.

 

De ontwerpen voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) zijn uitgevoerd in 3D visualisaties. Hierop kunnen omwonenden en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.

Daarnaast wordt er informatie verstrekt over onder andere de bouw van het spoorviaduct door ProRail en de procedure rondom het Provinciaal Inpassingplan.

Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom om tussen onderstaande tijden vrij in te lopen op één van genoemde locaties. Aanmelden is niet nodig.

 
  • Maandagavond 22 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in het Roode Hert in Dalfsen, Hessenweg 41
  • Dinsdagavond 23 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in de Wiekelaar in Oudleusen, G.W. Spiegelstraat 6
  • Dinsdagavond 30 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt in Balkbrug, Meppelerweg 34

Van ontwerp naar uitvoering

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen hiervoor definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied.

 

Daarnaast zijn ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, zijn de hoogspanningsmasten bij het spoor verhoogd en wordt medio dit jaar gestart met de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340. De aanbesteding van het werk start in 2018 waarna de schop in 2019 de grond in kan.