Onderzoek naar veiligheidsbeleving in Dedemsvaart en Balkbrug

Inwoners van Dedemsvaart en regelmatige gebruikers van fietspad Het Rak – Hoofdvaart worden gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving. Het onderzoek is onderdeel van het project Bewust Verlichten en wordt gedaan om de effecten van aanpassingen aan de verlichting te meten. De gemeente Hardenberg maakt, samen met andere gemeenten in de Regio Zwolle en de provincie Overijssel, werk van het voorkomen van lichtvervuiling en het terugdringen van overmatige verlichting binnen en buiten de bebouwde kom. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van openbare verlichting op de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners.

Aanpassing aan verlichting

Zo'n twee jaar geleden zijn in Dedemsvaart en op de fietsroute Balkbrug en Dedemsvaart, ook bekend als fietspad Het Rak-Hoofdvaart, onderzoeken uitgevoerd naar de verlichting en de beleving ervan. Het betrof zogenaamde nulmetingen.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de gemeente de verlichting in diverse wijken in Dedemsvaart en aan het fietspad aangepast. In delen van Dedemsvaart is bestaande verlichting vervangen door LED en langs het fietspad is de verlichting versoberd. 

Nieuw onderzoek naar ervaringen
De gemeente vindt het belangrijk om van inwoners en gebruikers te weten hoe zij deze aanpassingen ervaren. Hiervoor zijn twee nieuwe onderzoeken gestart.

Om de ervaringen in de verschillende wijken te vernemen hebben inwoners in drie wijken in Dedemsvaart een enquête thuisgestuurd gekregen die zij terug kunnen sturen naar de gemeente.

Voor het onderzoek naar de beleving van het fietspad, is een online enquête beschikbaar. Bent u regelmatige gebruiker van fietspad Het Rak – Hoofdvaart, dan stelt de gemeente het op prijs als u mee wilt werken aan het onderzoek door de enquête in te vullen.

Naar de online enquête

Studenten van hogeschool Saxion, die het onderzoek begeleiden, gaan binnenkort ook op het fietspad zelf interviews houden onder fietsers. De uitkomst van de onderzoeken gebruikt de gemeente bij toekomstige plannen van het project Bewust Verlichten.