Basisschoolleerlingen bewuster maken van gevaren landbouwvoertuigen

Vrijdag 7 en 14 november deden leerlingen van diverse basisscholen in de buitengebieden van de gemeente Hardenberg mee aan het project ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ (VOMOL). Tijdens het project leren de scholieren hoe ze met de gevaren van landbouwvoertuigen om moeten gaan.

 

Grote voertuigen zoals landbouwvoertuigen hebben veel ruimte nodig op de weg en kunnen daardoor een gevaar in het verkeer vormen. Bestuurders van deze voertuigen hebben veelal niet in de gaten dat andere weggebruikers zich onveilig voelen in de buurt van hun voertuig en vaak niet weten wat ze moeten doen als ze een landbouwvoertuig tegenkomen. Dit geldt met name voor kinderen in het buitengebied. Zij leggen een langere afstand af om naar school te gaan en hebben dus meer kans onderweg in aanraking met grote landbouwvoertuigen. Speciaal voor deze kinderen is het verkeerseducatieproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ (VOMOL) ontwikkeld.

VOMOL is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en richt zich op het vergroten van de verkeersveiligheid van de kinderen. Het project bestaat uit een theoretisch deel op school en een praktijkdeel op locatie. Hierbij worden gevaarlijke verkeersituaties met behulp van landbouwvoertuigen zo realistisch mogelijk gesimuleerd. De leerlingen krijgen zo inzicht in de gevaren van landbouwverkeer en leren hoe ze hiermee op een veilige manier om kunnen gaan.